info@viervoeterbazaar.nl
06-12331614
Ma-Vr 09:00 - 17:00 uur

Privacybeleid

Privacybeleid van De Viervoeter Bazaar, versie van 15 mei 2021.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt de belangrijkste premisse van ons ondernemingsbeleid.

Op deze pagina willen wij onze cliënten uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden door De Viervoeter Bazaar alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt. Alle in dit kader benodigde persoon gerelateerde data worden uitsluitend ter waarborging van de eigen zakelijke belangen ten aanzien van advisering en begeleiding van onze cliënten en geïnteresseerden ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden conform de geldende Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven.

Cookies: Op verschillende plaatsen van onze website gebruiken wij cookies.

Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.

Wij maken gebruik van permanente en zogenaamde ‘session’ cookies. Session cookies worden al bij het sluiten van uw webbrowser verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur tot ze worden verwijderd, uiterlijk echter 30 dagen.

De cookies dienen ter verbetering van onze diensten en het gebruik van bepaalde features, bovendien worden cookies onder andere ook gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.

Onze website maakt daartoe ook gebruik van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.

U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.

Informatierechten
Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mee, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

Veiligheid
Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.

©2024 Viervoeterbazaar.nl - Alle rechten voorbehouden.